Om nævnet

Klagenævnets sammensætning

Klagenævnet for Taxi består af en formand samt eventuelt en eller flere næstformænd, som er dommere, samt to repræsentanter for Forbrugerrådet Tænk og to repræsentanter for taxibranchen. Formanden og nævnsmedlemmerne udnævnes af de stiftende organisationer for en periode på op til 3 år med mulighed for genudnævnelse.

Årsrapport for Klagenævnet for Taxi

Årsrapporten 2023

Sekretariatsbetjening

Klagenævnet for Taxi sekretariatsbetjenes af Nævnenes Hus. 

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger behandler vi i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Den finder du her på vores hjemmeside.

Kontakt 

Har du spørgsmål til din klage, kan du kontakte  eller ringe til Nævnenes Hus. Vi forsøger at svare på skriftlige henvendelser inden for 7 hverdage.