Relevant lovgivning

Klagenævnet for Taxi er oprettet af Dansk Erhverv, DI Transport, Dansk PersonTransport og Forbrugerrådet Tænk i henhold til lov om taxikørsel

Taxilov

Klagenævnet for Taxi er oprettet i overensstemmelse med § 20, stk. 7 i Taxilov (LOV nr 1538 af 19/12/2017).

Du kan læse læse loven her.

Godkendt privat ankenævn

Klagenævnet for taxi er omfattet af Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager. Nævnets vedtægter er godkendt af Erhvervsministeren. Du kan læse nævnets vedtægter her (pdf).