Vejledning

Inden du kan klage

Du skal for at indbringe en klage ved Klagenævnet for Taxi først have kontaktet det relevante Kørselskontor og fremført din sag her. Dette er en forudsætning for, at Klagenævnet for Taxi kan behandle din klage.

Klagefrist

Er der en klagefrist, som skal overholdes? 

Klagegebyr

Det koster 175 kr. at oprette en sag ved Klagenævnet for Taxi.

Sagsbehandlingstider

Vi tilstræber at afslutte sager inden for 90 dage efter påbegyndt sagsbehandling.

Start din klage her

Du opretter en klage ved at klikke på nedenstående. Du udfylder og vedhæfter dit udfyldte klageskema. 

 

Klageskema

FAQ

Du kan klage over taxikørsel, du selv har bestilt i privat regi, men også over taxikørsel, som du har foretaget ifm. dit arbejde.

Du kan først og fremmest klage over danske taxiselskaber. Du kan også, hvis særlige betingelser er opfyldt, klage over taxiselskaber i udlandet eller taxiture kørt i udlandet. Hvis vi skal behandle sådan en sag, skal den have større tilknytning til Danmark, eller også hvis du og det udenlandske taxiselskabet have aftalt, at vi må behandle sagen. En taxitur vil have større tilknytning til Danmark hvis du fx med et tysk taxiselskab har kørt fra den dansk-tyske grænse til Sønderborg. Selvom taxiselskabet her ligger i Tyskland, kan vi som udgangspunkt behandle sagen, da selve taxituren er foretaget i Danmark.

Nej det behøver du ikke. Vi er hverken din eller taxiselskabets advokat, men vi er eksperter i jura og hjælper jer med at sikre, at Nævnet får de oplysninger, der nødvendige for at kunne træffe en afgørelse.

Dit krav skal være mindst 175 kr. Dvs. du skal derfor som udgangspunkt have betalt mere end 175 kr. for taxituren. Du kan klage, hvis du fx mener, at den kørte tur har kostet væsentlig mere, end den burde, men du kan også klage over, at chaufføren har valgt en længere rute, end det var nødvendigt, at din bagage gik i stykker under taxikørslen mv.

Vi afviser som udgangspunkt din sag, hvis:

  • Taxikørslen har kostet mindre end 175 kr.
  • Hvis det kræver vidneafhøring at finde ud af, hvem af jer, der har ret
  • Hvis din klage er useriøs
  • Hvis din klage gør, at vi som sekretariat ikke kan fungere effektivt
  • Hvis din klage skal behandles af et andet klagenævn (i så fald kontakter vi dig)
  • Hvis din klage er over et taxiselskab eller en taxitur uden for Danmark, og sagen ikke har størst tilknytning til Danmark, eller du ikke har indgået aftale med det udenlandske taxiselskab om, at vi kan behandle sagen
  • Hvis vi ikke modtager nødvendige informationer eller dokumentation for at kunne vurdere sagen

Du skal først have klaget til taxiselskabet – vi anbefaler, at du gør det skriftligt fx via e-mail.

Har du gjort det, og I ikke kan finde en løsning, skal du for at klage til os, udfylde det klageskema, som du finder her på vores hjemmeside.

Hvis det ikke er dig, der har betalt turen, men det er dig, der står for klagen, skal du også udfylde det fuldmagtsskema, som du finder her på vores hjemmeside. Klageformularen og evt. fuldmagtsskema sender du til os på sammen med dokumentation for turen fx kvittering for betaling (skal altid med) samt evt. anden dokumentation for det, du kræver fx ekstraregninger, kort der viser ruten I kørte, kort der viser den rute, I burde have kørt mv.

Du skal vedlægge dokumentation for turen, fx kvittering for betaling (skal altid med) samt evt. anden dokumentation for det du kræver fx ekstraregninger, kort der viser ruten I kørte, kort der viser den rute, I burde have kørt mv

Når du klager til os, læser vi altid det du sender, men vi sender dig ikke en bekræftelse på, at vi har modtaget det. Sørg for at medsende alle relevante dokumenter (klageskema, fuldmagtsskema, kvittering for kørsel, al korrespondance med taxiselskabet, evt. regninger for udgifter). Mangler vi oplysninger, kontakter vi dig, og ellers vurderer vi, om sagen skal sendes til en sagkyndig, der kan være med til at vurdere din sag. Herefter præsenterer vi sagen for nævnet, som beslutter, om du vinder eller taber sager. Taber du sagen, kan du klage over afgørelsen eller gå til domstolene. Vinder du sagen, returnerer vi klagegebyret, mens du skal aftale med taxiselskabet, hvordan du får de penge, du har ret til ifølge afgørelsen. Vil taxiselskabet ikke betale, kan du kontakte os med henblik på hjælp til at gå til domstolene.

Det koster 175 kr. at klage til os. Det beløb får du tilbage, hvis ikke vi kan behandle sagen, hvis du vinder sagen, eller hvis du og taxiselskabet indgår en aftale til din fordel (hvis den aftale du indgår med taxiselskabet stiller dig bedre, end den stiller taxiselskabet). I dette tilfælde skal taxiselskabet betale 6.000 kr. plus moms til os i sagsomkostninger.

Vi kan, hvis vi har store udgifter til fx en sagkyndig, beslutte, at du skal dække disse udgifter. Vi vil altid kontakte dig først, og du kan i så fald beslutte, at du ikke ønsker at betale, hvilket dog kan få betydning for, om du kan vinde sagen.

Hvis du er klager og taber sagen, får du ikke dine 175 kr. tilbagebetalt. Hvis taxiselskabet taber sagen, skal de betale det til dig, som fremgår af afgørelsen, ligesom taxiselskabet skal betale sagsomkostninger til os på 10.000 kr. plus moms. 

Der vil være lange perioder, hvor du ikke hører fra os. Det er helt naturligt og betyder ikke, at din sag er glemt eller forsvundet. Vi skal nok kontakte dig, hvis vi har brug for oplysninger. Indtil vi kontakter dig, kan du derfor bare læne dig tilbage og vente på, at din sag bliver klar til, at Nævnet kan afgøre den. Du kan kontakte os på Tjek vores hjemmeside for svar, før du kontakter os.

Hvis du er uenig i en afgørelse, skal du følge den klagevejledning, vi har sendt til dig. Mangler du denne, kan du kontakte os på , og så sender vi den til dig igen.

Hjælp til at gå til domstolene: har du tabt sagen, kan vi ikke hjælpe dig med at gå til domstolene. Der skal du selv kontakte domstolene (www.domstol.dk). Har du vundet sagen, og vil taxiselskabet ikke betale de penge, du har ret til, kan vi hjælpe med at gå til domstolene. Du får hjælp ved at skrive til .