Vejledning

Klagenævnet for Taxi kan behandle klager over taxikørsel med en kørselstilladelse udstedt efter Taxiloven nr. 1538 af den 19. december 2017. Taxier, der kører med en tilladelse efter denne lov, har et ottecifret tilladelsesnummer. Eksempelvis ”11223344”.

Klagenævnet for Taxi kan ikke behandle klager over taxikørsel med tilladelse efter den tidligere Taxilov nr. 107 af den 30. januar 2013. Taxier, der kører med en tilladelse efter denne lov, har et tilladelsesnummer bestående af en kommunekode og et unikt nummer, eksempelvis 001-1234.

Du kan se tilladelsesnummeret tilknyttet din taxitur på din kvittering.

Inden du kan klage

Du skal for at indbringe en klage ved Klagenævnet for Taxi først have kontaktet det relevante Kørselskontor og fremført din sag her. Dette er en forudsætning for, at Klagenævnet for Taxi kan behandle din klage.

Klagefrist

Du skal reklamere inden for rimelig tid. Dette er i praksis mellem 2-4 mdr., men det beror i sidste ende på en konkret vurdering.

Klagegebyr

Det koster 175 kr. at oprette en sag ved Klagenævnet for Taxi.

Sagsbehandlingstider

Vi tilstræber at afslutte sager inden for 90 dage efter påbegyndt sagsbehandling.

Start din klage her

Du opretter en klage ved først at udfylde "Klageskema" nedenfor.

Klik derefter på "Opret klage" for at indsende klageskemaet via. e-mail.

Klageskema

                                  

 

 

FAQ

Du kan klage til Klagenævnet for Taxi, når du som passager har bestilt en taxi eller kørt med en taxi. Dette gælder både, når taxien skal anvendes af dig i privat regi, men også hvis taxien skal anvendes i forbindelse med transport som led i dit arbejde.

Du kan klage over danske taxiselskaber. Du kan også, hvis særlige betingelser er opfyldt, klage over taxiselskaber i udlandet eller taxiture kørt i udlandet. Hvis Klagenævnet for Taxi skal behandle sådan en sag, skal sagen have større tilknytning til Danmark. Klagenævnet for Taxi kan også behandle sagenhvis du og det udenlandske taxaselskab har aftalt, at vi må behandle sagen. En taxatur vil have større tilknytning til Danmark hvis du fx med et tysk taxiselskab har kørt fra den dansk-tyske grænse til Sønderborg. Selvom taxaselskabet ligger i Tyskland, kan vi som udgangspunkt behandle sagen, da selve taxaturen er foretaget i Danmark.

Nej det behøver du ikke. Vi er hverken din eller taxiselskabets advokat, men vi er eksperter i jura og hjælper jer med at sikre, at Nævnet får de oplysninger, der nødvendige for at kunne træffe en afgørelse.

 Dette krav skal være mindst 175 kr. Dette kan f.eks. være prisen for turen, et erstatningskrav for øgede udgifter eller lign. Du kan klage, hvis du f.eks. mener, at den kørte tur har kostet væsentlig mere, end den burde, hvis chaufføren f.eks. har valgt en længere rute, end det var nødvendigt, at din bagage gik i stykker under taxikørslen mv.

Vi afviser som udgangspunkt din sag, hvis:

  • Dit krav er mindre end 175 kr.
  • Hvis det kræver vidneafhøring at finde ud af, hvem af jer, der har ret
  • Hvis din klage er useriøs
  • Hvis din klage gør, at vi som sekretariat ikke kan fungere effektivt
  • Hvis din klage skal behandles af et andet klagenævn (i så fald kontakter vi dig)
  • Hvis din klage er over et taxiselskab eller en taxitur uden for Danmark, og sagen ikke har størst tilknytning til Danmark, eller du ikke har indgået aftale med det udenlandske taxiselskab om, at vi kan behandle sagen
  • Hvis vi ikke modtager nødvendige informationer eller dokumentation for at kunne vurdere sagen
  • Klager vedrørende kørsel for offentlige myndigheder, herunder flexkørsel og flextrafik. En klage over dette skal sendes til Ankernævnet for Bus, Tog og Metro. Du skal forinden have klaget til udbyderen.

Du skal først have klaget til taxiselskabet – vi anbefaler, at du gør det skriftligt fx via e-mail.

Har du gjort det, og kan I ikke finde en løsning, kan du for at klage til os, ved at udfylde klageskemaet, som du finder her på vores hjemmeside. 

Klageformularen sender du til os på sammen med dokumentation for turen fx kvittering for betaling (skal altid med) samt evt. anden dokumentation for det, du kræver fx ekstraregninger, kort der viser ruten I kørte, kort der viser den rute, I burde have kørt mv.

Hvis det ikke er dig, der har betalt turen, men det er dig, der står for klagen, skal du også udfylde det fuldmagtsskema, som du finder her på vores hjemmeside. Klageformularen og evt. fuldmagtsskema sender du til os på sammen med dokumentation for turen fx kvittering for betaling (skal altid med) samt evt. anden dokumentation for det, du kræver fx ekstraregninger, kort der viser ruten I kørte, kort der viser den rute, I burde have kørt mv.

Du skal vedlægge dokumentation for turen, fx kvittering for betaling (skal altid med) samt evt. anden dokumentation for det du kræver fx ekstraregninger, kort der viser ruten I kørte, kort der viser den rute, I burde have kørt mv

Når du klager til os, læser vi altid det du sender, men vi sender dig ikke en bekræftelse på, at vi har modtaget det. Sørg for at medsende alle relevante dokumenter (klageskema, fuldmagtsskema, kvittering for kørsel, al korrespondance med taxiselskabet, evt. regninger for udgifter). Mangler vi oplysninger, kontakter vi dig, og ellers vurderer vi, om sagen skal sendes til en sagkyndig, der kan være med til at vurdere din sag. Herefter præsenterer vi sagen for nævnet, som beslutter, om du får medhold eller ikke får medhold i sagen. Får du ikke medhold i sagen, kan du klage over afgørelsen eller gå til domstolene. Får du medhold i sagen, returnerer vi klagegebyret, mens du skal aftale med taxiselskabet, hvordan du får de penge, du har ret til ifølge afgørelsen. Vil taxiselskabet ikke betale, kan du kontakte os med henblik på hjælp til at gå til domstolene.

Det koster 175 kr. at klage til os. Det beløb får du tilbage, hvis ikke vi kan behandle sagen, hvis du får medhold i sagen, eller hvis du og taxiselskabet indgår en aftale til din fordel (hvis den aftale du indgår med taxiselskabet stiller dig bedre, end den stiller taxiselskabet). I dette tilfælde skal taxiselskabet betale 7.500 kr. inkl. moms til os i sagsomkostninger.

Vi kan, hvis vi har store udgifter til fx en sagkyndig, beslutte, at du skal dække disse udgifter. Vi vil altid kontakte dig først, og du kan i så fald beslutte, at du ikke ønsker at betale, hvilket dog kan få betydning for, om du kan få medhold i sagen.

Hvis du er klager og ikke får medhold i sagen, får du ikke dine 175 kr. tilbagebetalt. Hvis taxiselskabet ikke får medhold i sagen, skal de betale det til dig, som fremgår af afgørelsen, ligesom taxiselskabet skal betale sagsomkostninger til os på 12.500 kr. inkl. moms. 

Ja. Du kan til enhver tid tilbagekalde din klage ved Klagenævnet for Taxi. Såfremt du tilbagekalder din klage, vil du ikke få tilbagebetalt dit klagegebyr på 175 kr.

Der vil være lange perioder, hvor du ikke hører fra os. Det er helt naturligt og betyder ikke, at din sag er glemt eller forsvundet. Vi skal nok kontakte dig, hvis vi har brug for oplysninger. Indtil vi kontakter dig, kan du derfor bare læne dig tilbage og vente på, at din sag bliver klar til, at Nævnet kan afgøre den. Du kan kontakte os på Tjek vores hjemmeside for svar, før du kontakter os.

Hvis du er uenig i en afgørelse, skal du følge den klagevejledning, vi har sendt til dig. Mangler du denne, kan du kontakte os på , og så sender vi den til dig igen.

Hjælp til at gå til domstolene: har du ikke fået medhold i sagen, kan vi ikke hjælpe dig med at gå til domstolene. Der skal du selv kontakte domstolene (www.domstol.dk). Har du fået medhold i sagen, og vil taxiselskabet ikke betale de penge, du har ret til, kan vi hjælpe med at gå til domstolene. Du får hjælp ved at skrive til .